Aktivni upiti

Ovde možete pogledati listu aktivnih upita:

   Vaši podaci

   Podaci o transportu

   Vrsta željenog transporta

   Paritet - Incoterms

   Potrebno dodatno osiguranje
   DaNe

   Potrebno skladištenje u carinskom magacinu
   DaNe

   Adresa transporta - POŠILJALAC

   Zemlja

   Poštanski broj, grad, ulica i broj

   Ime prezime/Naziv

   Adresa transporta - PRIMALAC

   Zemlja

   Poštanski broj, grad, ulica i broj

   Ime prezime/Naziv

   Adresa špedicija - IZVOZNA

   Zemlja

   Poštanski broj, grad, ulica i broj

   Ime prezime/Naziv

   Adresa špedicija - UVOZNA

   Zemlja

   Poštanski broj, grad, ulica i broj

   Ime prezime/Naziv