Prevoz robe – Francuska

Zahvaljujući umreženosti i saradnji sa preko 1000 poslovnih partnera i agenata širom svijeta, naša kompanija obavlja prevoz robe iz Francuske, ili do Francuske sa lakoćom i dobrom organizacijom. Bilo da da je vaše odredište Pariz ili neki od industrijskih centara poput Liona, Marseja ili Nanta, u stanju smo da brzo i bezbedno obavimo prevoz vaših dobara, imajući u vidu vaše potrebe i želje.

Kada je u pitanju Francuska, nudimo prevoz robe svim vrstama saobraćaja, bilo da je drumski, željeznički, avio ili vodeni u pitanju, a kad je u pitanju vrsta robe, obezbeđujemo prevoz konvencionalnog, specijalnog tereta, rasutog tereta, opasnih materija i prevoz hladnjačama.

Organizacija prevoza robe od ili do Francuske

U zavisnosti od potreba naših klijenata, prevoz robe možemo organizovati kao:

 • Direktan prevoz robe – podrazumeva korišćenje samo jednog vida prevoza, pri čemu klijentima smanjujemo troškove i vreme potrebno za prevoz, jer se na ovaj način izbegava dodatno istovaranje i prepakivanje robe.
 • Kombinovani prevoz robe – kombinuje nekoliko vidova prevoza, u cilju štednje vremena i troškova, naročito na dužim relacijama i kada je u pitanju medjunarodni prevoz.
 • Kontejnerski prevoz – ova vrsta prevoza se po potrebi može organozovati i kao direktan i kao kombinovani prevoz robe, pri čemu kao dodatnu uslugu posebno izdvajamo zbirni prevoz robe.

Prateće usluge

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi i isporuka na određenu destinaciju
 • Priprema i pakovanje za prevoz
 • Utovar i istovar
 • Završavanje svih carinskih procedura
 • Špredicija
 • Distribucija
 • Skladištenje
 • Obaveštavanje klijenta o trenutnom stanju i u trenutku prispjeća pošiljke
 • Mogućnost da klijenti prate svoju pošiljku u relanom vremenu

Zahvaljujući već pomenutoj dobroj umreženosti, našim klijentima možemo da ponudimo kvalitetno skladištenje po potrebi, a takođe posjedujemo i 1000 m2 našeg sopstvenog magacinskog prostora u kom možete uskladištiti robu.

Naša kompanija garantuje svojim klijentima obavljanje posla u skladu sa dogovorom i poslatim upitom, kao i obeštećenje u slučaju nastanka bilo kakve štete tokom prevoza. Pored toga, nudimo mogućnost dodatnog osiguranja robe kod osiguravajućih kuća UNIQUA i BASLER.