Vodni prevoz robe

Prevoz robe brodom na reci, moru ili okeanu je najbolji za transport velikih količina robe i vangabaritnog tereta. Prevoz ovakve robe obavljamo kao direktni i kombinovani, prema potrebama i željama naših klijenata. Ukoliko Vam je isplativije, Vašu robu možemo dostaviti,  osim vodnim putevima, kombinujući drumski, železnički i vazdušni saobraćaj.

Logistika naše kompanije je prilično razvijena, pa tako zahvaljujući saradnji sa međunarodnim brodskim agencijama, našim klijentima nudimo neograničen prostor za skladištenje robe, kao i efikasnu i kvalitetnu uslugu prevoza robe na adrese širom sveta.

Utovar i istovar robe obavljamo u lukama širom sveta, a kada je u pitanju Evropa, to su uglavnom luke Konstanca, Kopar, Rijeka, Bar, Solun, Hamburg i Beograd.

Rečni prevoz robe

Za potrebe rečnog transporta organizujemo utovar i istovar robe u luci Beograd, ali i u svim drugim riječnim pristaništima širom svijeta. Takođe, nudimo uslugu kombinovanog prevoza na plovnim pravcima bilo gdje u svijetu. Svojim klijentima garantujemo uslugu riječnog transporta po njihovoj meri.

Usluga riječnog prevoza organizovana je po principu “od vrata do vrata”. Robu preuzimamo na dogovorenoj adresi i potom je prosljeđujemo najbližoj luci.

Morski prevoz robe

Uslugu morskog transporta robe obavljamo u skladu sa zahtjevima i potrebama naših klijenata. Uz morski prevoz robe, nudimo i sve prateće usluge koje su neophodne prilikom transporta, kao što su utovar i istovar ili skladištenje i pakovanje tereta.

Zahvaljujući razvijenoj mreži partnera, Vašu robu možemo skladištiti prije ili nakon pomorskog transporta, na bilo kom mjestu u svijetu. Kada je u pitanju bezbjednost robe tokom transporta, prilikom potpisivanja ugovora sa našom kompanijom dobijate garanciju da ćete u slučaju štete, dobiti obeštećenje.

Takođe, naša kompanija poseduje licence i dozvole neophodne za prevoz rasutog, specijalnog tereta, kao i opasne robe. Kada je u pitanju kontejnerski transport, obavljamo transport punih kontejnerskih utovara (FCL), kao i zbirni kontejnerski transport (LCL).

Ukoliko Vam je neophodan prevoz robe manjih količina sa/do udaljenih destinacija, naša preporuka je da koristite uslugu zbirnog kontejnerskog transporta, jer tako ne morate da zakupljujete cijeli kontejner, već se Vaša roba transportuje u kontejneru zajedno sa robom drugih klijenata. Takođe, ne postoji ograničenje za minimum tereta koji se transportuje.

Uz uslugu brodskog transporta, našim klijentima nudimo:

  • Izradu drvenih sanduka, nabavku kontejnera i pripremu specijalnih pakovanja koja dodatno štite robu
  • Pakovanje i pripremu robe za uslove vodnog transporta
  • Prevoz do najbliže luke za ukrcavanje i od najbliže luke za iskrcavanje do željene adrese
  • Utovar i istovar robe
  • Nabavku potrebnih dozvola i dokumentacije
  • Obavljanje carinske procedure i špedicije
  • Mogućnost praćenja pošiljki u toku transporta i informisanje klijenata o robi tokom transporta, kao i o vremenu dospjeća robe na željenu destinaciju

Prema potrebama klijenata, robu možemo, prije ili nakon transporta, skladišiti u magacinskim prostorima u Jugoistočnoj Evropi koji se prostiru na preko 1000 kvadratnih metara. Takođe, naši zaposleni su obučeni za skladištenje specifičnog tereta koji zahtjeva specijalno rukovanje i redovnu inspekciju.

Takođe, našim klijentima nudimo i mogućnost dodatnog osiguranja robe u toku vodnog transporta u osiguravajućim firmama Basler ili Uniqa.