Kako je tehnologija uticala na skladištenje robe

Kako je tehnologija uticala na skladištenje robe

Kako je tehnologija uticala na skladištenje robe

Tržište koje se vezuje za prevoz robe na nacionalnom i međunarodnom nivou se svakodnevno menja i unapređuje. Osim prevoza robe, kompanije danas nude i niz dodatnih usluga koje olakšavaju poslovanje, ali i potrebe fizičkih lica. Bitno je znati šta sve tržište nudi, po kojim uslovima i visini kvaliteta da biste uvek bili u prilici da odaberete najbolje za sebe.

Skladištenje robe je jedna od osnovnih potreba klijenata koja progresuje iz godine u godine u godinu. Kako može tehnologija da utiče na skladištenje robe i šta to podrazumeva saznajte u nastavku teksta.

Moderna skladišta robe

Moderna skladišta robe podrazumevaju korišćenje savremenih tehnoloških izbora, koja su usko povezana sa procesima preuzimanja, upravljanja i skladištenja robe. Današnji lanci snabdevanja zahtevaju viši stepen logistike u odnosu na tradicionalne načine skladištenja. Zato su danas dostupne opcije automatizovanih i poluatomatizovanih aplikacija koje utiču na kvalitet usluge.

Ova opcija je uglavnom namenjena za potrebe klijenata koji imaju na raspolaganju premali magacin u odnosu na promet robe. Automatizovane i poluautomatizovane operacije podrazumevaju niz računarski kontrolisanih sistema za skladištenje i povlačenja robe iz ranijih zaliha.

Skladištenje u modernom vremenu se odnose na celokupan proces skladištenja robe, bilo da je u pitanju grupisanje na palete ili da se radi o pojedinačnim jedinicama. Najzastupljenije je skladištenje na paletama koje je zasnovano na višestrukim horizontalnim redovima paleta kojima se upravlja uz pomoć viljuškara. Pored ovog, zastupljeni su i sistemi čiji su mehanizmi zasnovani na vertikalnim modulima, horizontalnim i vertikalnim kružnim kontejnerima kao i mezaninima.

 

Koje su prednosti modernog skladištenja robe?

Uz upotrebu ovog vida modernog skladištenja robe, kompanije ostvaruju brojne benefite. Jedan od krucijalnih benefita je ostvarivanje prednosti nad konkurentnim kompanijama. Naime, uz korišćenje automatizovanih i poluautomatizovanih sistema, troškovi se značajno smanjuju, produktivnost je u osetnom porastu a i dolazi do uvođenje šireg asortimana proizvoda. U svetu je ovaj vid odavno popularan, ali i kod nas poslednjih godina uzima maha.

Automatizovani sistemi su idealni za sve kojima je bitna viša bezbednost robe. Praćenje robe u sistemu je olakšano kao i interni transport robe. Prednost je skladištenje robe u visećem položaju čime dolazi do optimizacije prostora. Bitno je naglasiti da su sve manuelne greške nemoguće kao i da je ceo inventar kontrolisan, ažuriran i označen bar kodovima. Roba se može sortirati na način koji klijentu najviše odgovara, a najzastupljenije je sortiranje prema datumu isteka roka trajanja.

Pouzdani informacioni sistem treba da odgovara na potrebe klijenata brzo i efikasno. Za koji sistem će se klijent odlučiti na prvom mestu zavisi od analize artikala i očekivanog protoka robe kroz skladišni prostor. Prirodno se nameće da način skladištenja treba da odgovara samim artiklima, tačnije njihovoj osetljivosti. Farmaceutske kompanije su najbolji primer jer je njima najneophodniji visok kvalitet i kontrola proizvoda. Problem se javlja sa robom koja mora da opstaje isključivo na niskim temperaturama čime komputerska oprema može biti usporena ili čak isključena.

Svakako je najbitinije da se služite informacionim sistemima koji su pouzdani za svaku vrstu robe koju posedujete. Renomirane kompanije se moraju izdvajati po uslugama koje se tiču uspešnog skladištenja carinske robe. Potrudite se da vaš izbor osigura kvalitet i protok proizvoda koji će vam uštedeti vreme i novac.

Ostavite komentar

Your email address will not be published.