Specijalni prevoz robe

Naša kompanija, zahvaljujući zaposlenima koji su obučeni da obavljaju transport specijalne robe, nudi svojim klijentima prevoz nafte i gasa, kao i prevoz opasne robe. Takođe, pružamo Vam garanciju da će Vaša pošiljka stići brzo i bezbedno na željenu adresu bilo gde u svetu.

Zahvaljujući modernoj opremi, znanju i ljudskim resursima koje naša kompanija ima, svojim klijentima nudimo uslugu sledećih transporta za specijalni prevoz:

  • Prevoz vetrenjača
  • Prevoz građevinskih mašina
  • Metalna industrija
  • Prevoz opreme za gasnu i hemijsku industriju
  • Prevoz opreme za elektroprivredu
  • Prevoz opreme i mašina za rudarsku industriju
  • Transportni projekti
  • Instalacija vetrenjača
  • Teški pretovari, manipulacija i montaža

Prevoz nafte i gasa -specijalni prevoz

Transport nafte i gasa železnicom, cevovodima, autocisternama i tankerima predstavlja veoma praktično rešenje za povezivanje ponude i potražnje nafte i gasa. Sirova nafta prevozi se drumskim i železničkim transportom, kao i cevovodima sa mesta na kojima je proizvedena do terminala za utovar u najbližim lukama.

Ovako nafta prekomorksim i prekookeanskim putevima stiže do rafinerija, u kojima se prerađuje i postaje koristan proizvod za život i rad stanovništva.

Prevoz nafte i gasa podrazumeva: transport naftnim tankerima, železnicom i drumskim saobraćajem. Naftni tankeri danas treba da imaju savremenu opremu i najmodernije računarske softvere, kako bi garantovali bezbedan prevoz nafte. Prilikom železničkog transporta, nafta i gas se prevoze u cisternama, koje stižu do rafinerije ili druge planirane destinacije.

Naša kompanija posebno vodi računa o bezbednosti prilikom prevoza nafte i gasa, pa tako svakodnevno proveravamo tehničku ispravnost vozila, pridržavamo se svih sigurnosnih procedura i pravila i obavljamo monitoring naših autocisterni putem GPS uređaja.

Prevoz nafte i gasa obavljamo drumski prevozom širom Srbije, kao i u zemljama u regionu. U dogovoru sa našim međunarodnim saradnicima, za Vas možemo organizovati prevoz nafte i gasa autocisternama ili železničkim saobraćajem. Takođe, možemo Vam pružiti uslugu prevoza nafte i gasa tankerima, ukoliko su u pitanju veće količine ovih resursa.

Prevoz opasne robe

Naša kompanija obavlja prevoz opasnih materija u Srbiji i bilo gde u svetu, zahvaljujući saradnji sa inostranim partnerima. Strogo se pridržavamo pravila koja važe za prevoz opasnih materija u Srbiji i svetu, a svojim klijentima nudimo uslugu transporta gotovog proizvoda, poluproizvoda, međuproizvoda, nusproizvoda, sirovine ili otpada.

Partneri sa kojima sarađujemo imaju dozvolu za prevoz opasnih materija, ispunjavaju uslove propisane ADR-om za transport opasnih materija, poseduju odgovarajuća vozila za prevoz opasnih materija i zapošljavaju stručno kvalifikovane vozače koji imaju dozvolu za prevoz opasnih materija.

Osim usluge transporta opasnih materija, obavljamo i druge aktivnosti koje su neophodne za bezbedan transport, a to su pakovanje i obeležavanje UN brojem, nabavljanje potrebnih dozvola i priprema dokumentacije za opasne materije, za čiji transport je neophodno posebno odborenje, kao i obavljanje carinske procedure.